Гордієнко Ольга Анатоліївна

Навчально-методична робота

Навчально-методичні матеріали з дисциплін:

Аналітична хімія природного середовища

Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища

Фізико-хімічні та біологічні системи очистки води

Загальна хімія

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А. Органічна хімія. Теорія та практикум: навч. посібник (МОНУ). - Віниця: ВНТУ. – 2011 - 210 с
 2. Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія: навч. посібник (МОНУ) - Вінниця ВНТУ. – 2012. - 147 с

Навчальні посібники з грифом ВНТУ:

 1. Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С. Хімія неметалів. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ. - 2003. - 74 с
 2. Гордієнко О. А., Євсєєва М. В., Звуздецька Н. С. Аналітична хімія. Частина 1. Якісний аналіз. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 111 с
 3. Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум: навчальний посібник / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко; під. ред. А. П. Ранського. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 209 с
 4. Хімія для студентів-іноземців підготовчих факультетів технічних вищих навчальних закладів: навчальний посібник / Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордіенко О. А., Звуздецька Н. С. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 147 с
 5. Хімія. Теорія та практикум : навчальний посібник. Частина 1 / [Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С.] - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 106 с
 6. Хімія. Теорія та практикум : навчальний посібник. Частина 2/ [Ранський А. П., Євсєєва М. В., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С.] - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 98 с
 7. Типові завдання та задачі з хімії : навчальний посібник / [Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С., Панченко Т. І., Радомська А. О.] - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 84 с
 8. Євсєєва М. В. Електрохімічні процеси. Теорія та практикум / М. В. Євсєєва, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 111 с

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Техноекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. / Уклад. Н. С. Звуздецька,
  М. В. Євсєєва, І. В. Васильківський, О. А. Гордієнко, П. М. Турчик, – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 65 с

 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Уклад. А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Н. С. Звуздецька. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 47 с
 3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 1 / Уклад. А. П. Ранський, М. В. Євсєєва , О. А. Гордієнко. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 55 с
 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії для іноземних слухачів підготовчого відділення / Уклад. М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 41 с
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 2 / Уклад. О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 51 с
 6. Рефрактометричний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад. А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 30 с
 7. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Частина 3 / Уклад. М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, А. П. Ранський. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 36 с

Дистанційне навчання*:

* - для доступу до дистанційних курсів та метеріалів для дистанційного навчання необхідно зареєструватись, авторизуватись в системі дистанційного навчання ВНТУ (на сйті http://cde.vntu.edu.ua) та подати заявку на вивчення обраного курсу.