Гордієнко Ольга Анатоліївна

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент

Навчання та спецалізація:
1987 - 1992 р.р. студентка хімічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність хімія – аналітична хімія. 
2008 - 2012 р.р. аспірантка кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету (без відриву від виробництва).
В 2013 р. захистила дисертацію "Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив" та здобула вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 - Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.

Виробнича діяльність:
1992 - 1994 рр. спеціаліст відділу аналітичного контролю Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області. 
1994 - 2003 рр. асистент, з 2003 – старший викладач кафедри хімії та екологічної безпеки, з 2008 р. – старший викладач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.
З 2014 р. – доцент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.

Вчене звання:
Доцент кафедри хімії та хімічної технології (2015 р.)

Напрямки наукових досліджень:
  • Розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій переробки екологічно небезпечних промислових та побутових відходів
  • Розробка наукових основ комплексоутворення 3d- та 4f-металів з N-, O-, S-вмісними органічними лігандами в водно-органічних та органічних розчинниках
Публікації
Є автором понад 100 наукових праць.
З них: 10 навчальних посібників (2 - з грифом МОНУ); 7 методичних вказівок; 4 монографії; 37 наукових статей; 21 патент; понад 50 тез доповідей на науково-технічних конференціях.